Noor Pelger

Persoonlijke Navigator

Als huisarts met jarenlange praktijkervaring kom ik wekelijks patiënten tegen in ontreddering, met vragen om verheldering na reeds gevoerde gesprekken met hun specialist. De tijd en op maat gesneden informatie ontbreekt mij als huisarts vaak om de patiënt meer dan een luisterend oor te kunnen bieden.

Als kaderhuisarts GGZ meen ik extra expertise in huis te hebben om als medical navigator de patiënt persoonlijk tot steun te kunnen zijn. Ik ben in staat orde in de chaos te scheppen . Tevens ben ik bekwaam om informatie in te winnen bij diegenen die op specifiek medisch gebied meer expertise hebben dan ik . Op deze wijze denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen bieden in de “technische” en emotionele zoektocht van de patiënt.

Kernwaarden zijn voor mij “in afstemming met de cliënt tot een onafhankelijke keuze komen”.

Weten of het iets voor u is?

Geheel gratis en vrijblijvend